Pomoc w konstrukcji starterow
Wklej fragment 5-3
 
Wybierasz starter 1: 5`brak wyboru3`   
Wybierasz starter 2: 3'brak wyboru5'   
Starter 2 na 5 - 3 to: 5`brak danych3`   
Dlugosc startera 1 to: 0 nukleotydów   
Dlugosc startera 2 to: 0 nukleotydów   
Ilość zasad GC w starterze 1: 0   
Ilość zasad GC w starterze 2: 0   
Procent zasad GC w starterze 1: 0 %  
Procent zasad GC w starterze 2: 0 %  
Temperatura topnienia startera 1: 0 stopni C  
Temperatura topnienia startera 2: 0 stopni C  
Prawdopodobieństwo primer-dimer: 0 %   
Fragment 3-5
Zasady konstrukcji są tutaj